Category Archives: Style

Top những cây thang máy khác biệt? Tiêu Chuẩn Thang Máy Đẹp. (Phần 1) LH:0907.615.966

top thang máy, thang máy hcm tổng hợp

Vạn vật quy tông, nhưng cảm giác về cái đẹp của mỗi người lại phân đa hướng. Vì vậy câu hỏi Tiêu Chuẩn Thang Máy Đẹp thật không thể có câu trả lời trọn vẹn! Làm sao để đo đếm được cảm xúc của ai đó… để tìm được tiêu chuẩn thang máy thế nào […]

Quy chuẩn kỹ thuật an toàn thang máy

Ngày 22/4/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện” (QCVN: 02/2011/BLĐTBXH). Theo đó, tiêu chuẩn quốc gia đối với thang máy điện loại I, II, III. thang máy điện – HCM Thang Máy- HCM Thang Máy […]

Hotline: 0901996949