Qui trình bảo trì thang máy của Thang máy HCM

Tuân theo tiêu chuẩn an toàn EURO 2. Đảm bảo an toàn TUYỆT ĐỐI và cam kết nhận mọi trách nhiệm về sự an toàn cho bạn.

B1: Khảo sát tình trạng thang

B2: KIỂM TRA PHÒNG MÁY

Là nơi lưu trữ cổ máy huyết mạch của chiếc thang máy, phần lớn các vấn đề nằm ở đây.

B3: Kiểm tra CABIN.

B4: Kiểm tra hố thang.

Khảo sát các hoạt động bên trong CABIN nơi trãi nghiệm của bạn.

kích thước tiêu chuẩn hố thang máy
khung hố sắt

B5: Kiểm tra đáy hố (PIT)

B6: Kiểm tra nút bấm tầng

Khảo sát các hoạt động tại các tầng

B7: Kiểm tra an toàn tổng thể 

Khảo sát hoạt động an toàn bằng cách kiểm thử tổng thể (có tham gia của đơn vị đại diện khách hàng)

Báo giá thang máy - dòng phổ thông